Disclaimer

 

 

Veenstra Groep heeft deze website ingericht als service aan internetgebruikers in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder. Er wordt met de grootste zorgvuldigheid aan deze website gewerkt, desondanks kan er een fout of onvolledigheid in voorkomen. Tevens is Veenstra Groep niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van sites die niet door Veenstra Groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Veenstra Groep.


Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Veenstra Groep en van derden rusten, zoals tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Om de belangen van Veenstra Groep en die van derden te beschermen, gelden de volgende gebruiksbeperkingen:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits hiervoor toestemming is gevraagd aan Veenstra Groep en naar de hoofdpagina (www.veestra-vlechtbedrijf.nl) wordt gelinkt. Veenstra Groep behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van haar website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.


Ongeoorloofd gebruik

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Kiezen voor Veenstra


  • Ervaring sinds 1985
  • Snelle reactie
  • Flexibel in capaciteit
  • EVG Buigmachine
  • Betrouwbaar en innovatief
  • Eigen buitendienst
  • Vrijblijvende offerte

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze diensten? Wij praten graag persoonlijk met u verder.

Neem Contact op > Offerte aanvragen >